د قرارداد ورکړي خبرتيا

د قرارداد ورکړي خبرتيا

د قرارداد ورکړي خبرتياد افغانستان اسلامي امارت د چارو ادارې لوی ریاست په پام کې لري چې د چارو ادارې لوي رياست د ودانيو د ساتنې او څارنې رياست لپاره د اړتيا وړ د فلزکاري توکو اړوند د تدارکاتو پروژه چې تشخصيه شمېر...

ډېر معلومات

د داوطلبۍ خبرتيا

د داوطلبۍ خبرتياد ا.ا.ا د چارو ادارې لوی ریاست ملي تدارکاتو ریاست د افغانستان برېښنا شرکت په استازیتوب ټولو په شرایطو برابرو داوطلبانو ته بلنه ورکوي ترڅو د تدارکاتو په پروژه کې چې نوم او مشخصات يې لاندې ذکر شوي...

ډېر معلومات

د قرارداد ورکړي خبرتيا

د قرارداد ورکړي خبرتياد افغانستان اسلامي امارت د چارو ادارې لوی ریاست په پام کې لري چې د چارو ادارې لوي رياست د ودانيو د ساتنې او څارنې رياست لپاره د اړتيا وړ د فلزکاري توکو اړوند د تدارکاتو پروژه چې تشخصيه شمېر...

ډېر معلومات

د قرارداد ورکړي خبرتیا

د قرارداد ورکړي خبرتیا د ا.ا.ا چارو ادارې لوی ریاست ملي تدارکاتو ریاست د ملي دفاع وزارت په استازیتوب په پام کې لري ترڅو د یاد وزارت ۱۴۰۳ مالي کال د قطعاتو او جزوتامونو، مرکزي قطعاتو او ساحوي ق...

ډېر معلومات

د قرارداد ورکړي خبرتيا

د قرارداد ورکړي خبرتياد افغانستان اسلامي امارت د چارو ادارې لوی ریاست په پام کې لري چې د چارو ادارې لوي رياست د ساتنې او څارنې رياست لپاره د اړتيا وړ د اوبو رسونې او کاناليزاسيون اړوند د تدارک پروژه چې تشخصيه شم...

ډېر معلومات