د قرارداد ورکړي خبرتيا

د قرارداد ورکړي خبرتيا

د افغانستان اسلامي امارت د چارو ادارې لوی رياست په پام کې لري چې د کابل ښاروالۍ په استازيتوب د بد قرارداد ورکړي خبرتيا ګراميو پل څخه د بيني حصار ته نږدې ساحې پورې د سرک جوړونې پروژه چې د داوطلبۍ شمېره يې NPD/K...

ډېر معلومات

د قرارداد ورکړي خبرتيا

د قرارداد ورکړي خبرتياد ا.ا.ا د چارو ادارې لوی رياست ملي تدارکاتو ریاست په پام کې لري چې د کابل ښاروالۍ په استازيتوب د کابل ښار محبس څلور لارې څخه د محبس تر قول او سليم کاروان پورې د سرک جوړولو پروژه چې د داوطلب...

ډېر معلومات

د قرارداد ورکړي خبرتيا

د قرارداد ورکړي خبرتيا د ا.ا.ا د چارو ادارې لوی رياست په پام کې لري چې د استخباراتو لوی رياست د جنراتورونو او وسايطو  دوه قلمه تېلو(ډيزل او پټرول) د تدارکاتو پروژه چې د داوطلبۍ شمېره يې NPD/GDI/1403/NCB/G...

ډېر معلومات

د داوطلبۍ خبرتيا

د داوطلبۍ خبرتياد ا.ا.ا د چارو ادارې لوی ریاست ملي تدارکاتو ریاست د ملي دفاع وزارت په استازیتوب ټولو په شرایطو برابرو داوطلبانو ته بلنه ورکوي ترڅو د تدارکاتو په پروژه کې چې نوم او مشخصات يې لاندې ذکر شوي دي؛ ګډو...

ډېر معلومات

د داوطلبۍ خبرتيا

د داوطلبۍ خبرتياد ا.ا.ا د چارو ادارې لوی ریاست ملي تدارکاتو ریاست د ملي دفاع وزارت په استازیتوب ټولو په شرایطو برابرو داوطلبانو ته بلنه ورکوي ترڅو د تدارکاتو په پروژه کې چې نوم او مشخصات يې لاندې ذکر شوي دي؛ ګډو...

ډېر معلومات