رئیس عمومی اداره امور با سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف ملاقات نمود

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با  مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف کشور ملاقات نمود. در این ملاقات آقای فضلی از سهم فعال علما کشور در مبارزه با ویروس کرونا سپاسگذاری نموده و خواهان همکاری بیشتر علما کشور در این زمینه گردید.