رئیس عمومی اداره امور با والی دایکندی دیدار نمود

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با محمد ضیا همدرد والی دایکندی دیدار نمود. والی دایکندی در مورد چگونگی رسیدگی به مشکلات، توسعه اجتماعی و اقتصادی، بازسازی راه‌های مواصلاتی و تطبیق پروژه‌های انکشافی در این ولایت صحبت نموده افزود که به منظور عرضه خدمات بهتر و انکشاف این ولایت، برنامه‌های اصلاحی و انکشافی را روی دست دارد که در قسمت هماهنگی و تطبیق برنامه‌ها با ادارات مربوطه نیاز به همکاری اداره امور ریاست جمهوری می‌باشد.
داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور در مورد چگونگی انکشاف اقتصادی و اجتماعی ولایت دایکندی گفت که حکومت موضوع انکشاف متوازن را بیشتر از پیش جدی گرفته و به همین منظور تلاش صورت می‌گیرد تا پروژه‌های پیشنهادی رهبری آن ولایت در پلان مالی وزارت‌ها و ادارات گنجانیده شود و نیاز است تا به منظور انتقال محصولات زراعتی آن ولایت به مرکز و بازار های سایر ولایات کشور توجه لازم صورت گیرد.