جلسه هماهنگی با شرکت های برنده برگزار گردید

جلسه هماهنگی با شرکت های برنده برگزار گردید

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان با نمایندگان بیش از ۵۰ شرکت برنده در پروژه های مربوط وزارت دفاع ملی، شرکت برشنا، شاروالی کابل و سایر ادارات امارتی جلسه هماهنگی برگزار نمود.

نشستی که به همین مناسبت امروز شنبه (۱۸ حمل/ ۲۷ رمضان المبارک) در تالار جلسات ریاست عمومی اداره امور برگزار شد در آن، مولوی سیف الدین تائب معاون انسجام امور امارت، قاری عبدالولی صدیقی رئیس تدارکات ملی و سایر رؤسای مختلف اداره امور اشتراک داشتند.

پس از تلاوت آیات قرآنکریم، معاون انسجام امور امارت اداره امور گفت: داعیه‌ای برحق امارت اسلامی افغانستان داعیه‌ای جهاد بود و این جهاد برای تامین عدالت اجتماعی، تطبیق شریعت اسلامی، حقوق اتباع، تامین امنیت، مبارزه با فساد اداری بوده است که ایجاد زمینه کار برای شرکت های خصوصی در چوکات اصول تدارکات از سوی ریاست تدارکات ملی تحقق یکی از موارد ارزش های یاد شده است.

همچنین مولوی بسم الله رئیس دعوت و ارشاد اداره امور، بیت المال را خانه اجتماعی شرکت های خصوصی خوانده، اندک ترین خیانت به بیت المال را جرم سنگین عنوان نمود.

قاری عبدالولی صدیقی رئیس تدارکات ملی اداره امور، هدف از نشست هماهنگی با شرکت های برنده در پروژه های قراردادی ادارات امارتی را؛ خواست مسؤلین اداره امور از شرکت های برنده در خصوص تطبیق بهتر پروژه ها خواند.

او همچنین اضافه نمود: در رقابت آزاد دواطلبی ها شرکت های برنده می‌شوند که اصول تدارکات در شرطنامه ها را به شکل همه جانبه رعایت نمایند.

در همین حال، نشست با ارایه پریزنتیش در مورد سیستم تدارکات ملی برای اشتراک کنندگان و دعا خیر خاتمه یافت.