اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی
ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را از ویب‌سایت ریاست عمومی اداره امور به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق اصول و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ آفرگشایی به ریاست تدارکات ملی ارایه نمایند.
نام پروژه: تهیه و تدارک 1 قلم گاز مایع ضرورت سال 1403 وزارت دفاع ملی(نه لات)
شماره داوطلبی: NPD/MoD/1403/NCB/G-025
ضمانت بانکی: طبق شرطنامه می‌باشد.
جلسه آفرگشایی:‍‍ ساعت 9:00 ق.ظ مورخ 30 دلو 1402
شماره تماس: 0202143274
ایمیل آدرس: npd.bidding1@gmail.com
آدرس: ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، پشتونستان وات، کابل – افغانستان
نوت: آفرهای ناوقت و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.