اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی
ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را از ویب‌سایت ریاست عمومی اداره امور به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق اصول و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ آفرگشایی به ریاست تدارکات ملی ارایه نمایند.

عنوان پروژه: تهیه و تدارک 3 قلم لبنیات ضرورت سال 1403 وزارت دفاع ملی(نه لات)
شماره داوطلبی: NPD/MoD/1403/NCB/G-008
ضمانت بانکی: طبق شرطنامه میباشد.
جلسه آفرگشایی: ساعت 09:00 قبل از ظهر بتاریخ 28 دلو 1402
ایمیل آدرس: npd.bidding1@gmail.com
شماره تماس: 0202143274
آدرس: ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، پشتونستان وات، کابل – افغانستان
نوت: آفرهای ناوقت و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.