اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی
ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی د افغانستان برشنا شرکت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را از ویب‌سایت ریاست عمومی اداره امور به ‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق اصول و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ آفرگشایی به ریاست تدارکات ملی ارایه نمایند.
عنوان پروژه: تهیه و تدارک 79 قلم تجهیزات برقی و مواد ساختمانی پروژه ولسوالی دهراود ولایت ارزگان
شماره داوطلبی: NPD/DABS/Operation/1402/NCB/G-020
ضمانت بانکی: مبلغ 2,600,000 ( دو میلیون ششصد هزار افغانی)
جلسه آفرگشایی: ساعت 9:00 قبل از ظهر بتاریخ 28 قوس 1402
شماره تماس: 0202143274
ایمیل آدرس: npd.bidding2@gmail.com
آدرس: ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، پشتونستان وات، کابل – افغانستان
نوت: آفرهای ناوقت و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.