جلسهٔ بورد عالی تصمیم گیری ریاست جمهوری، برگزار گردید

جلسهٔ بورد عالی تصمیم گیری ریاست جمهوری، برگزار گردید

جلسهٔ بورد عالی تصمیم گیری ریاست جمهوری گزارش‌ها و پیشنهادات وزارت‌ها و ادارات را در رابطه به:
- افزایش قیمت ادویه‌جات در ولایت هرات؛
- ادعای موجودیت فساد در خریداری تجهیزات طبی برای تجریدگاه ولایت بدخشان؛
- تکمیل شفاخانه صد بستر برای تداوی مریضان کوید-۱۹ ولایت فراه؛
- طرح ترانسپورت عامه؛
- پیشنهاد وزارت مالیه در مورد انتقال جایداد قطعه گمركات از وزارت امور داخله؛
- طرح و پلان اصلاح شده ادغام نوی کابل بانک و بانک ملی افغان؛
- پیشنهاد شرکت افغان پست پیرامون پرداخت معاشات کارمندان آن اداره؛
- گزارش واحد تسهیل سرمایه گذاری درباره سرمایه گذاری بالای ورکشاپ تخنیکی پارک صنعتی پل چرخی و ساخت کمپلکس پروسس محصولات زراعتی؛

جسله بورد عالی تصمیم گیری وزارت صحت عامه را موظف نمود تا شفاخانه صد بستر ولایت فراه را تجهیز نماید، همچنان اتهامات سؤاستفاده در مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا را به اداره عالی تفتيش، غرض بررسی همه جانبه راجع نمود.

جلسه، به وزارت ترانسپورت و مشاوریت ریاست جمهوری در امور ترانسپورت وظیفه سپرده تا چگونگی تطبیق طرح ترانسپورت عامه را تحلیل نمایند.

جلسه همچنان به وزارت‌های مالیه و مخابرات وظیفه سپرد تا مشكل پرداخت معاشات کارکنان شرکت افغان پست را به زود‌ترین فرصت حل نمایند. همچنان از واحد تسهیل سرمایه گذاری بخاطر سرمایه گذاری بالای ورکشاپ تخنیکی پارک صنعتی پل چرخی و اعمار کمپلکس پروسس محصولات زراعتی در ولايت كندهار خواستار ارائه طرح گردید.