رئیس عمومی اداره امور سرپرست و نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ را معرفی کرد

رئیس عمومی اداره امور سرپرست و نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ را معرفی کرد

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری محمد طاهر زهیر را رسما به عنوان نامزد و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به کارمندان آن وزارت معرفی نمود.

رئیس اداره امور ضمن تبریکی به آقای زهیر، گفت مطابق دیدگاه جلالتماب رئیس جمهور اسلامی افغانستان مشکل در وزارت اطلاعات و فرهنگ انقطاع نسلی است که مشکل تعامل بین نسل قبلی و نسل جدید را به میان آورده است.

وی افزود همین انقطاع باعث شده است که به فرهنگ همانند اشیأی باستانی و تاریخی دیده شود که باید نگهداری شود. استراتیژی وزارت اطلاعات و فرهنگ برای نسل های جدید ممکن روی کاغذ روشن باشد ولی در محضر عام روشن نیست.

وی ابراز امیدواری کرد که با روی کار آمدن رهبری جدید در این وزارت، امور فرهنگی مطابق منشور جلالتمآب رئیس جمهور بهتر اداره شود و به نمایندگی از ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، وعده همکاری در تصویب و اجرای هرگونه طرح معقول این وزارت را سپرد.

په تعقیب آن سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ آقای طاهر زهیر از اعتماد جلالتماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تشکری کرد و افزود که در طول چهل سال گذشته بزرگترین صدمه را فرهنگ دیده است و باید فرهنگ در اولویت های کاری حکومت قرار داشته باشد.