جلسه هماهنگی به‌منظور بهبود کار پروژه قوش‌تیپه برگزار گردید

جلسه هماهنگی به‌منظور بهبود کار پروژه قوش‌تیپه برگزار گردید

 

جلسه هماهنگی به‌منظور بهبود کار پروژه قوش‌تیپه میان رهبری ریاست عمومی اداره امور، وزارت زراعت، آبیاری و مالدای و شرکت انکشاف ملی در سالون جلسات دفتر معاونیت مالی و اداری برگزار گردید.

جلسه تحت رهبری مولوی عبدالسلام حقانی معاون مالی و اداری اداره امور و با اشتراک مولوی فضل الباری فضلی معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و نمایندگان شرکت انکشاف ملی برگزار گردیده و پس از تلاوت آیات قرآن عظیم الشان مطابق اجندا بحث و گفتگو صورت گرفت.

مولوی عبدالسلام حقانی پروژه کانال قوش‌تیپه را بخاطر مردم کشور مهم و حیاتی عنوان نموده گفت، بخاطر بهبود کار پروژه یاد شده، ضرورت مبرم است تا بین ادارات مربوطه هماهنگی و همکاری لازم ایجاد گردد.
در همین حال، معین مالی و اداری وزارت زراعت، مالداری و آبیاری و نمایند گان مسلکی شرکت انکشاف ملی دیدگاه و نظریات خویش را پیرامون چگونگی کار پروژه کانال قوش‌تیپه شریک نموده بخاطربهبود کار پروژه قوش تیپه برنامه ریزی مشترک هر دو اداره را تحت رهبری اداره امور سودمند خواندند.

در اخیر جلسه، فیصله صورت گرفت تا به منظور بهبود بخشیدن درکار پروژه کانال قوش تیپه پلان تکمیل سازی اسناد تخنیکي و فعالیت های ساحوی باید از سوی شرکت انکشاف ملی ترتیب شود.