اطلاعیه تعدیل شرطنامه و تمدید میعاد آفر

 

به آگاهی داوطلبان رسانیده میشود که با در نظرداشت سوالات داوطلبان و توضیحات نهاد تدارکاتی در جلسه قبل از داوطلبی شرطنامه پروژه تهیه و تدارک تجهیزات برقی حفظ و مراقبت شبکات توزیعی برق سال 1401 تعدیل و میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها نیز الی 21 عقرب 1401 تمدید شده است.
داوطلبان میتوانند سند تعدیل شماره (1) شرطنامه متذکره را از طریق ویبسایت ریاست عمومی اداره امور بدست آورده و آفرهای خویش را الی ساعت 10:00 قبل از ظهر 21 عقرب 1401 ارایه نموده و در جلسه آفرگشایی اشتراک نمایند.
شماره شمار تماس: 0202143274
ایمیل ادرس: npd.planning@aop.gov.af ،کاپی: noorullah.naiel@aop.gov.af و planningnpa@gmail.com
یادداشت: سایر موارد شرطنامه بدون تغییر قابل تطبیق می باشد.