شرطنامه و ضمایم پروژه تهیه و تدارک تعداد (1721) قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط ثقیله انجنیری ضرورت قول اردوهای ساحوی و قطعات مرکزی (9 لات)

برای معلومات بیشتر فایل را دانلود نمایید 


دانلود پی دی اف :