پروژه تدارک 2 قلم تیل دیزل و پطرول ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و قول اردوهای ساحوی وزارت دفاع ملی (9 لات)

برای معلومات بیشتر شرطنامه را دانلود نمایید 


دانلود پی دی اف :