تعدیل شماره(۱) پروژه تهیه و تدارک تجهیزات برقی سب استیشن جدید ولسوالی آقچه ولایت جوزجان

برای معلومات بیشتر تعدیل شماره ۱ را دانلود نمایید 


دانلود پی دی اف :