شرطنامه پروژه (Drilling, Completion and Testing Two Exploitation Gas Wells in Yatimtaq Gas Field)

برای معلومات بیشتر شرطنامه را دانلود نمایید 

 


دانلود پی دی اف :