رویداد جلسه قبل از داوطلبی پروژه تهیه و تدارک یک قلم بخاری سنگ ذغال مورد ضرورت وزارت دفاع ملی

برای معلومات بیشتر رویداد جلسه را دانلود نمایید 


دانلود پی دی اف :