در مورد پلان های سال 1400 مشاورین مقام عالی ریاست جمهوری بحث شد