دعوتنامه مطبوعاتی

قرار است، انستیتیوت خدمات ملکی؛ به مناسبت فراغت از برنامه آموزشی مقدماتی اداری دور چهارم، مراسم داشته باشد، به مناسبت پوشش از نماینده های رسانه های محترم دعوت به عمل می‌آید.
موضوع: اختتام برنامه آموزشی ویژه مقدماتی اداری دور چهارم
زمان:پنج‌شنبه، ۵جمادی الثانی/۸ جدی، ساعت ده قبل از ظهر
مکان: تالار انستیتوت خدمات ملکی، ناحیه پنجم، افشار، کابل - افغانستان