دعوتنامه مطبوعاتی

 

اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی اداره امور ا.ا.ا، تفاهنمامه ساده سازی پروسه های کاری را، با وزارت معارف کشور به امضا می‌رساند، به همین مناسبت از نماینده گان محترم رسانه ها، دعوت به عمل می‌اید تا برای پوشش این مراسم تشریف فرما شوند.
تاریخ: یکشنبه، ۱۶اسد، ساعت ده قبل از ظهر
ادرس: تالار سلطان محمود غزنوی، اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی، سرک سناتوریم، دارالامان، کابل.