د قرار داد د ورکړي خبرتیا

استماعیه غونډې ته د کابل زیباک د لوژستیکي خدماتو،...

استماعیه غونډې ته د کابل زیباک د لوژستیکي خدماتو، ساختماني او تجارتي شرکت بلنهد کابل زیباک د لوژستیکي خدماتو، ساختماني او تجارتي شرکت ته چې د جواز شمېره يې (67356)ده؛ خبر ورکول کیږي چې د تدارکاتو د نهه څلوېښتمې...

ډېر معلومات

استماعیه غونډې ته د همت میردادي لوژستیکي او تجارتي...

استماعیه غونډې ته د همت میردادي لوژستیکي او تجارتي شرکت بلنههمت میردادي لوژستیکي او تجارتي شرکت ته چې د جواز شمېره يې (29277) ده؛ خبر ورکول کیږي چې د تدارکاتو د نهه څلوېښتمې مادې له مخې يې (د ملي آرشیف د ډیجیتل...

ډېر معلومات

استماعیه غونډې ته د دلتا ای – ون ساختماني او سرک ج...

استماعیه غونډې ته د دلتا ای – ون ساختماني او سرک جوړولو شرکت بلنهد دلتا ای – ون ساختماني او سرک جوړولو شرکت ته چې د جواز شمېره يې(D-02-1014) ده؛ خبر ورکول کیږي چې د تدارکاتو د نهه څلوېښتمې مادې له مخ...

ډېر معلومات

استماعیه غونډې ته د جهان ډیزاین ساختماني شرکت بلنه

استماعیه غونډې ته د جهان ډیزاین ساختماني شرکت بلنه د جهان ډیزاین ساختماني شرکت ته چې د جواز شمېره يې (D-44803) ده؛ خبر ورکول کیږي چې د تدارکاتو د نهه څلوېښتمې مادې له مخې يې د وخت د ښارجوړولو او اراضي وزارت له...

ډېر معلومات

د داوطلبۍ اعلان

د داوطلبۍ اعلاند ا.ا.ا د چارو ادارې لوی ریاست ملي تدارکاتو ریاست د ملي دفاع وزارت په استازیتوب ټولو په شرایطو برابر داوطلبانو ته بلنه ورکوي ترڅو د دفاع وزارت اړوند د بخارۍ لپاره د ډبرو سکرو د تدارکاتو په پروژه ک...

ډېر معلومات