د کابینې ۲۷مه غونډه؛ د هېواد شمال او لوېدیځ کې د اورګاډي پټلۍ عملي چارې پیلېږي

د کابینې ۲۷مه غونډه؛ د هېواد شمال او لوېدیځ کې د اورګاډي پټلۍ عملي چارې پیلېږي


د کابینې دویمه غونډه؛ د روږدو د درملنې او زده کړو اړوند طرزالعمل تصویب شو

د کابینې دویمه غونډه


د اسلامي امارت کابينې د نوي کال لومړۍ غونډه وشوه

د کابینې لومړۍ غونډه