ا.ا.ج ریس لیک نیگ ایشلری بوییچه عمومی ریاستی نینگ تاریخچه‌سی 

ا.ا.ج ریس لیک نیگ ایشلری بوییچه عمومی ریاستی نینگ تاریخچه‌سی 

 

ا.ا.ج ریس لیکی نینگ ایشلری بوییچه عمومی ریاستی نینگ تاریخچه‌سی

1352 نچی ییلدن آلدین « دارالتحریر شاهی» و « دربار سلطنتی وزیرلیگی» اوچره‌شو لرنی تنظیمله‌ش مکتوب لرنی یازیش و ترقه‌تیش، مراسللر، پیاملر، حکم لر و پادشاه فرمانلرینی دولتی نهادلریگه یتکزیب و حکومت اموراتیدن وقت زمامدارینی خبردار قیلر ایکن. جمهورلیک تیمزیمی اورته گه کیلیشی و محمد داود خان قدرتگه یریشیشی بیلن، داراتحریر شاهی « جمهور رئیس لیک دفتری» اوزگرتیریلیب تنظمیله‌ش بوتونلی اموراتلری، دیپلوماتیک، تشریفات، خدمتلر، تیزیم نی سقله‌ش، ریجه‌لر و جمهور رئیس لیک پالیسی سی خصوصلریده‌گی فعالیت لرنی انجام بیره‌ر ایدی.

جمهورلیک ریاستی دفتری، 1357 نچی ییل ثور آیی نینگ یتینچی تاریخیده انجام تاپگن کودتا سیدن کیین «انقلابی کینگه‌ش هیئتی رئیسه دفتری» آتی بیلن نامله‌نیب اوشبو دفتر؛ جمهور رئیس لیک سرائی تیزیمی نی سقله‌ش، جمهور لیک ریاستی لوژستیکی خدمتلرینی تیارله‌ش، تشریفات ایشلری، اوچره‌‎شو لرنی تنظیمله‌ش و تحریرات ایشلرینی بجه‌ریب، اساسی قانون و باشقه قانونلر تطبیق ایتیلیشی توخته تیلیشی بیلن؛ حکم لرنی تدوین قیلیش صلاحیتی، فرمانلر و دولتی قرار لرینی ترقه‌تیش ایشلرینی هم کسب قیلدی.

اسلامی، ساکنترول و تفتیش، نشان‌ها و مدال‌ها بود و در کنار آن مسئولیت امور خدماتی و حمایوی را " ریاست اداره امور" به عهده داشت.

1366نچی ییلیده بویوک قورولتای آرقه‌لی مملکت جمهور رئیسی سیله‌نیشی بیلن، «افغانستان جمهور رئیس لیک تیزگاهی» تشکیل ایتیلدی.

اوشبو تیزگاه ایجاد ایتیلیشیدن اساسی مقصد؛ جمهور رئیس لیک سیاسی تورلی ایشلرینی تنظیمله‌ش، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدافعه چیلیک و امنیتی خصوصلریده ایش بجه‌ریش بولگن. مذکور تیزگاه فعالیت لری سکتوری اداره‌لر جمله دن؛ قانون و قضاء دن حراست قیلیش، قیته قوریش و ملی اقتصاد، تشریفات بولیمی شامل خلق ارا علاقه لری، سیاسی حزبلر و اجتماعی جمغرمه‌لری بیلن ارتباط ده بولیش، مدافعه چیلیک و امنیت، مطبوعات دفتری قبیله‌لر و قوملر و نماینده‌لر کینگه‌شی، فرهنگی و اجتماعی خدمتلری اداره سی، اسلامی فعالیت بوئیچه اداره سی، تیگشیریش و کنترول قیلیش و نشانلر و مداللر عبارت بولیب، و اداره امور ریاستی خدمتلر و حمایوی مسئولیت لرنی اوز عهده سیگه آلگن.

1371 نچی ییلیده افغانستان اسلامی دولتی، جمهور رئیس لیک تیزگاهی و اداره امور ریاستی مستقر بولیشی دن کیین (آمریت لری ریاستگه کوتاریلیشی) بیلن «اداره امور عمومی ریاستی» ایجاد ایتیلدی.

طالبان قدرتگه یریشی و قندهار ولایتی حکومت مرکزی تعیین ایتیلیشی بیلن، اولر هم اجرائیوی و علاقه لر ایشلرینی اداره امور عمومی ریاستیگه تاپشیریب، باش وزیرلیک ( صدارت عضمی) تشکیلی نی حکومت دایرده سیدن چیقارگنلر. و تیگشیریش، حادثه لر بیلن قرشی کوره‌شیش ریاستی، خصوصیده سرمایه یاتقیزیش اداره سی و محلی ارگانلر اداره سی «اداره امور عمومی ریاستی» تشکیلیگه قوشیلیب، باش وزیرلیک (صدارت عضمی) عمومی ریاستی نینگ بیر قطار سابقه دار کادر لری اداره امور عمومی ریاستیگه وظیفه دار ایتیلیب، شونگه اوخشه‌ش آلدین دن مستقل بولگن اساسی قانون کینگه‌شی هم مذکور اداره تشکیلیگه شامل ایتیلگن.

1381 نچی هـ‌ش ییلیده انقالی دولت ایجاد ایتیلیشی بیلن «اداره امور عمومی ریاستی» نینگ بیرار آمریت لری ریاست سطحیگه کوتاریلدی؛ اما تیگشیریش و کنترول قیلیش عمومی ریاستی، حادثه‌لر بیلن قرشی کوره‌شیش ریاستی، خصوصی سرمایه یاتقیزیش اداره سی و جمهورلیک ریاستی عالی مقام دفتری بیر بیریدن کیین مستقل بودجه لیک اداری واحد صفتیده اداره امور عمومی ریاستی تشکیلیدن اجره‌لیشگه باشله‌دی.

ا.ا.جمهورلیک دولت کیلگن دن کیین، اوچ کوچ اورته‌سیده گی مناسبتلر نی یخشلش اوچون پارلمان ایشلری بوییچه دولت وزیرلیگی نینگ دفتری هم اوز ایشلرینی جمهور رییس لیک نینگ ایشلری بوییچه عمومی ریاستی آستیده باشله دی و نیچه وقت دن کیین اوشبو اداره دن ایرلیب و جمهور رییس لیک نینگ ایشلری بوییچه عمومی ریاستی 1394نچی ییل حکومت نینگ کینگش دارالانشا وظیفه لرینی اوز بوینیگه آلدی و اوندن کیین اوشبو اداره جمهور رییس لیک نینگ ایشلری بوییچه عمومی ریاستی و وزیرلر کینگشی نینگ دارالانشاسی اسم نی اوزیگه مسمی قیلدی 

1393نچی ییل میزان آیی‌ده  جمهور رییس لیک نینگ اوچینچی دوره سی اورته گه کیلگن دن کیین ، جمهور رییس لیک نینگ دفتر ریاستی امور ایشلری بوییچه اداره سی بیلن بیرلشتیرلدی، اما بیر نیچه ییل اوتگش ، 20/04/1396 ییلده گی (89) فرمانی گه بنأ، ا.ا.ج ریاستی نینگ عالی حاکمیتی ینه ایکیته مستقل بودجوی بیرلیگی صفتیده ، افغانستان اسلام جمهورلیک عالی رسمی اداره سی باش باشقرمه سی و باشقروو ناملری آستیده قیته تشکیل ایتیلیب افغانسان اسلامی جمهورلیک ایشلری بوییچه عمومی ریاستی نامی بیلن فعالیت قیلدی

20/4/1396 تاریخیده علمیاتی واحدی و ا.ا.جمهور ریاستی نینگ ملی یوکسلتیریش لریدن حمایت قیلیش واحد یوقاری بست چوکاتیده افغانستان اسلامی جمهور رییس لیک نینگ ایشلری بوییچه عمومی نینگ تشکیلاتیده ایجاد بولیب و اوز مالی ، بشری منبع لر و ترانسپورت خذمت لرینی افغانسان اسلامی جمهور رییس لیک نینگ ایشلری بوییچه عمومی ریاستی آرقلی ایلگری آلیب باره دی

 

 

غایه و مقصدلر

غایه و مقصدلر:

ا.ا جمهورلیک ریاستی ایشلری بوییچه عمومی اداره، اولکه نینگ سیاسی تیزیمیده مستقل اداری بودجه گه صاحب بولگن  افغانستان اسلامی جمهوریتی نینگ عالی مقامی نظاریتی آستیده ، اولکه ده یخشی حکومتچلیکنی مستحکملش، شفاف، فعال و هر قندی فساددن اوزاق بولگن بیر تیزیمنی اورنتیش اوچون ایجاد ایتیلدی . اوشبو اداره ، ایشلرنی منسجملشتریش و هماهنگ ایتیش بیلن وظیفه لنتریلگن بولیب و افغانستان اسلامی جمهور ریسیگه صلاحیتلرینی عملگه آشیریش اوچون، اوچ قاعده اساسیده قولایلیک یرتیشدیر. عینی حالده اوشبو اداره افغانستان اسلامی جمهور ریسی نینگ آلگن قرارلرینی ، وزیرلر شوراسی و اونگه باغلیق بولگن بوتون کمیته لرنینگ آلگن قرارلرینی ایزلش و عملگه آشیریلیب آشیرمسلیگینی افغانستان اسلامی جمهور ریسیگه بیلدیریشدیر.

ا.ا جمهورلیک ریاستی ایشلری بوییچه عمومی اداره، حکومتچیلیک ایشلریده شفافیتنی اورنتیش، حکومت و ملت آره سیده گی اعتمادنی ینه ده آرتیریش اوچون فعال ایش آلیب باره دی.

وظیفه لر و مسئولیتلر

ا.ا جمهورلیک ریاستی ایشلری بوییچه عمومی اداره، منظور بولگن ایش لایحه سی و اداره امور نینگ فعالیتینی منسجملشتیریش مقرره سی اساسیده، ریس جمهور نینگ صلاحیتلرینی عملگه آشیریلیش زمینه سینی، دولت نینگ اوچ قوه سیده یره ته دی.

ایش لایحه مقرره سی اساسیده، ا.ا جمهورلیک ریاستی ایشلری بوییچه عمومی اداره اوزی نینگ اوزاق مدتلی غایه و فعالیتلرینی 9 بولیمده خلاصه ایتیلگن موضوعلر اساسیده آلیب باره دی.

  • دولت نینگ اوچ قوه سی آره سیده هماهنگلیک و انسجامنی یرتیش
  • اوچ قوه و ریاست جمهورلیک آره سیده گی ایشلرده قولایلک یرتیش
  • جمهورلیک ریاستی احکام و فرمانلری و شونینگدیک کابینه مصوبه لرینی ایزلش و نتیجه سینی جمهور ریسگه بیلدیریش
  • دولتده گی اوچ قوه نینگ فعالیتلرینی نظارت ایتگندن کیین تدقیق ایتیش، تدقیق ایتیلگن موضوعلرنی خلاصه سینی افغانستان اسلامی جمهوریتی نینگ ریس جمهوریگه بیلدیریش.
  • اساسی قانون نینگ 64 و 75 ینچی ماده لریگه اساسلنیب، جمهور ریس نینگ صلاحیتلرینی عملگه آشیریلیشگه همکارلیک ایتیش.
  • وزارت و ارده لرنینگ پالیسی لرینی تدقیق و یوکسلتیریش.
  • کابینه جلسه لریده قرارلشتیریلگن  موضوعلرنی دوسیه لشتیریش و آلینگن قرارلرنینگ عملگه آشیریلیشی اوچون وزارت و اداره لرگه فرمان یوباریش.
  • کابینه گه باغلیق کمیته لر نینگ سند لرینی اویشتیریش و سکرتریت ایشلرینی آلیب باریش
  • کیرک بولگن حالده و افغانستان اسلامی جمهوریتی  جمهور ریسی نینگ بیرگن فرمانیگه بنا جرگه و برنامه لر برگزار ایتیش و اولرنینگ آلگن قرارلرینی ایزلش و نظارت ایتیش.