ستره محکمه
ستره محکمه

ستره محکمه ا.ا.ج اساسی قانونی نینگ (116) ماده سی نینگ اساسیده؛ افغانستان اسلام جمهور دولت مستقل رکنی قضاییه قوه سی بوله دی، قضاییه قوه سی اوشبو ترکیب دن عبارت: ستره محکمه، استیناف محکمه لری و باشلنغیچ محکمله مذکور محکمه لرنینگ تشکیلی و صلاحیت لری قانون سایه سیده نظم گه کیرتیلدی.

ویب‌سایت لینکی