اساسی قانونی ارجاع سینی نظارت قیلیش بوییچه مستقل کمیسیونی

اساسی قانونی ارجاع سینی نظارت قیلیش بوییچه مستقل کمیسیونی

اساس قانونی ارجاع سینی نظارت قیلیش بوییچه مستقل کمیسیونی افغانستان اسلامی جمهورلیک اساسی قانونی نینگ 7نچی و 150نچی ماده لریگه اساس افغانستان اسلامی جم...

وب سایت
اداری اصلاحات دولت خذمتینی عملگه آچریش بوییچه مستقل کمیسیونی

اداری اصلاحات دولت خذمتینی عملگه آچریش بوییچه مستقل کمیسیونی

اداری اصلاحات دولت حذمتینی عملگه آچریش بوییچه مستقل کمیسیونی ملکی حکومت چهار چوبه سیگه قانون لیک بیلن خذمتلرینی عملگه اچیریش، سیاسی بولگمن، ثباتلی و ح...

وب سایت
سیلاو شکایتلر مستقل کمیسیونی

سیلاو شکایتلر مستقل کمیسیونی

سیلاو شکایتلر مستقل کمیسیونی ممکلکت نینگ نافذ بولگن قانون لری اساسی ده انتخابات دوامیده شفافلیک کیلتیریش و عدات نی تامین قیلیش، تخطی بولیب شکایت و اعت...

وب سایت
سیلاو مستقل کمیسیونی

سیلاو مستقل کمیسیونی

اساسی قانونی نینگ 156نچی ماده سیگه بنأ؛ سیلاو مستقل کمیسیونی بوتون خلق نینگ آوازیگه مراجعه قیلیب هر قندی سیلاولرنی نظارت قیلیش گه مسوولیت و صلاحیت لری...

وب سایت
بشر حقلری مستقل کمیسیونی

بشر حقلری مستقل کمیسیونی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی حقوق بشر است که بتاریخ ۱۶ جوزا ۱۳۸۱ بر اساس توافقنامه بن و فرمان رئیس‌جمهور افغانستان تشکیل گردید و...

وب سایت