حرمتلی شیر محمد بهادر

تاج محمد فرزندی شیر محمد بهادر نینگ بیوگرافی‌سی
توغیلگن ییلی: 1965
توغیلگن جایی: جوزجان
باشلنغیچ تعلیماتی: حبیبه عالی لیسه‌سی
عالی تحصیلاتی: حقوق و سیاسی فن‌لر لسانسی
ایش تجربه‌سی: 10 ییل دن کوپراق پلان وزیرلیگی نینگ پالیسی و پلان مدیری