مدنیت و اخبارات وزیرلیگی نینگ توزتیش ریجه و برنامه لری توغریسیده صحبت بولیب اوتدی

مدنیت و اطلاعات وزیرلیگی نینگ تیل‌لرنی رواجلنتیریش و عملگه آشیریش توغریسیده‌گی قانون لایحه‌سی، فرهنگی میراث‌لرنی سقلش قانون ریجه‌سی، عاموی اخبارات واسطه لری نینگ پالیسی ریجه‌سی، قدیمی جای‌لر و تاریخی یادگارلیک‌لرنی قیته تعمیرلش اوچون درآمد ریجه‌سی، مملکت موزیم‌لری نینگ منقول مدنی یادگارلیک لرینی حمایه قیلیش ریجه‌سی و مدنی ایشلب چیقاریش ریجه سی پیشنهادلری حقیده بولگن ریجه و برنامه لر توغریسیده جمهور رییسلیک نینگ عالی کینگشلر ایشلرینی منسجملشتیریش بوییچه ریاستی تامانیدن جمهور رییسلیک ایکینچی اورین باسرلیگی، جمهور رییسلیک عالی مقامی نینگ فرهنگی ایشلری بوییچه مصلحتچی سی و مدنیت و اخبارات، ملی مدافعه همده عدلیه وزیرلیگی لری نینگ نماینده لری اشتراکی بیلن بحث بولیب اوتدی.
جمهور رییسلیک عالی کینگشلر ایشلرینی منسجم لشتیریش بوییچه باشلیغی شاپور ژمن مدنیت و اخبارات وزیرلیگی نینگ ریجه لری توغریسیده جلالتمآب مملکت جمهور رییسی نینگ قره شلرینی بیان قیلیب، فرهنگ، ملی تیل و باشقه تیل لر، ایرکین لیک سوزی، عاموی اخبارات واسطه لری و مدنی میراث لرنی سقلش مسله لریدن افغانستان حکومتی حمایت قیلیب و مذکور مسله لرنی اوز بیرینچی برنامه لریدن بیری بیله دی دیب ایتدی.
باشقه تماندن، مدنیت و اخبارات وزیرلیگی نینگ نماینده سی، مذکور وزیرلیگ نینگ برنامه و ریجه لری توغریسیده معلومات بیریب، مدنیت و اخبارات وزیرلیگی نینگ توزتیش ریجه و برنامه لری ترتیب گه سالینیب تیارلنگن و تیگیشلی اداره لرنینگ نظر وقره شلرینی آلگن دن کیین حقوقی اداره لرگه یوباریلیشی ممکن دیب ایتدی.
شونینگ دیک، اوشبو ییغیلیش ده اشتراک ایتگن کیشی لر مذکور ریجه و برنامه لر توغریسیده اوز نظرلرینی شریک قیلیب و عملگه آشیشی اوچون هر تمانلمه همکارلیک قیلیش وعده سینی بیردیلر. ییغیلیش سونگی ده ییغیلیش اعضالریدن عبارت بولگن تیگیشلی وزیرلیگ و اداره لر نماینده لری ریجه لر کوچلی بولیشی اوچون نظرلرینی مدنیت و اخبارات وزیرلیگی ده کتبی شکلده یوباریشلری ممکن دیب قرار قبول قیلیندی .