حرمتلی فیض محمد عثمانی‌

محمد نظر فرزندی حرمتلی فیض محمد عثمانی‌نینگ بیوگرافی‌سی
توغیلگن ییلی: 1351
توغیلگن جایی: کندز
باشلنغیچ تعلیماتی: قرآن نی حفظ قیلگن، زاهدان نینگ اهل سنت دارالعلوم مدرسه سیدن فارغ بولگن .
عالی تحصیلاتی: بیرنیچی لسانسی، ایران بیلیم یورتی شرعیات بولیمی، ایکینچی لسانسی، کابل بیلیم یورتی تعلیم و تربیه فاکولته‌سی اجتماعی دیپارتمنتی، و حقوق جزا و جرم شناسلیک ساحه سیده ماسترلیک قیلگن