د کلیو، بیا رغونې او پراختیا وزارت

د کلیو، بیارغونې او پراختیا وزارت د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د فقر کمولو او کلیوالو خلکو د فقر کمولو او اقتصادي او ټولنیزې کچې د لوړولو لپاره جوړ شوی دی.  د کلیوالي سیمو په اداري برخه کې پراخ اصلاحات، بیارغونه او له سره جوړونه د دغه وزارت له لویو لاسته راوړنو دي. د دغه وزارت کارکوونکي

.په ۳۴ ولایتونو کې د کلیو، بیارغونې او پراختیا ریاستونو په چوکاټ کې له همکارو موسسو سره یو ځای په مختلفو حیاتي برخو کې په فعالیت بوخت دي