د ملي مصالحې عالي شورا

د ملي مصالحې عالي شورا

د روغې جوړې عالي شورا د جمهوري ریاست د ۳۱/۳/۱۳۹۹ نېټې د ۳۳ ګڼه فرمان پر بنسټ، د سولې بهیر د چارو د ښه رهبرۍ د تنظیمولو په موخه، د یوه خپلواک بودیجوي واحد په توګه رامنځته شوې ده.

د ویب سایټ لینک