ملی مصالحه عالی کېنگشی

ملی مصالحه عالی کېنگشی

ملی مصالحه عالی کېنگشی، جمهور رییسلیک عالی مقامی نینگ 31/3/1399ییل‌ده‌گی 33- سانلی فرمانی‌گه اساس تینچیلیک جریان‌نی ایتکچیلیگینی یخشی راق شکلده ترتیب گه سالیش مقصدیده مستقل بودجه واحدی صفتیده ایجاد ایتیلگن.

ویب‌سایت لینکی