د پانګونې د اسانتیا واحد

د پانګونې د اسانتیا واحد

د پانګونې د اسانتیا واحد

د پانګونې د اسانتیا واحد د جمهوري ریاست د عالي مقام د 25/9/1398 نیټې د (266) ګڼه فرمان پر بنسټ، په هیواد کې د پانګونې د ملاتړ او اسانتیا د چارو د ښه تنظیم، د پانګونې د پراختیا د فرصتونو د پیژندلو او په دې برخه کې د عامه او خصوصي مشارکت د جذبولو په موخه د جمهوري ریاست د چارو ادارې د لوی ریاست د یوه جانبي جوړښت په توګه رامنځته شو.

د پانګونې د اسانتیا واحد اداري تشکیلات

د پانګونې د اسانتیا واحد د پانګونې د ملاتړ او اسانتیا لپاره د لاندې څلورو ریاستونو په لرلو سره، خپلې چارې مخته وړي:

 1- د څیړنې او پراختیا ریاست؛          

2- د پانګونې د ملاتړ ریاست؛         

3- د عامه او خصوصي مشارکت ریاست ؛           

4- د اقتصادي زونونو د انسجام ریاست.

د ویب سایټ لینک