د پالېسۍ او ستراتیژۍ اداره

د پالېسۍ او ستراتیژۍ اداره

 

د جمهوري ریاست د پالېسۍ او ستراتیژۍ اداره، د جمهوري ریاست د چارو ادارې په چوکاټ کې د یوه جانبي واحد په توګه د ۱۳۹۹ د جوزا میاشتې په ۲۴ مه نېټه د جلالتماب جمهور رئیس د یوه ځانګړي فرمان پر بنسټ، د اساسي قانون د ۱۴۲ مې مادې له مخې رامنځته شوه.
 دندې او صلاحیتونه:
- د هېواد د اقتصادي، سوداګریزو، پرمختیایي او خدماتي پالېسیو او ستراتیژیو جوړول .
- د جوړو شویو اقتصادي، سوداګریزو، پرمختیایي او خدماتي پالېسیو او ستراتیژیو بیا کتنه .
- د یادو دندو په اړه د جمهوري ریاست عالي مقام ته راپور ورکول.
- د پالېسۍ او ستراتیژۍ اداره مستقل بودیجوي واحد دی، چې بودیجه یې د جمهوري ریاست د چارو ادارې له لوی ریاست څخه تامینیږي.

د ویب سایټ لینک