د افغانستان اسلامي جمهوریت او ډنمارک شاهي دولت د ستراتیژیکو همکاریو هوکړه لیک

1392-02-12


پي ډي اف ډاونلوډ :