افغانستان اسلامی جمهورلیگی و قیرال دنمارک دولتی اورته سیده گی استراتیژیک همکارلیگی کیلیشوونامه

1392-02-12


پی دی اف نی یوکلب آلیش :