د مرسته کوونکو هېوادونو او بنسټونو له سفیرانو او مسوولینو سره د جینوا کنفرانس د ژمنو د تعقیب د همغږۍ دوېمه ناسته وشوه

د جینوا د تعهداتو د تعقیب د رهبرۍ بورډ د مالیې وزا...

    د جینوا د تعهداتو د رهبرۍ بورډ دریمه غونډه د جینوا د تعهداتو د تعقیب سکرتریرت – د جمهوري ریاست د عالي شوراګانو د همغږۍ ریاست له لوري، د چارو ادارې لوی ریاست د ستر سلاکار عبدالسبحان...

ډېر معلومات

د جینوا کنفرانس د ژمنو تطبیق د لومړۍ ربعې راپور په...

د جینوا کنفرانس د ژمنو عملي کولو د لومړۍ ربعې راپور د غني کولو او د راتلونکو راپورونو په تړاو د جمهوري ریاست د عالي شوراګانو د چارو انسجام ریاست د جنیوا د ژمنو تعقیب سکرتریت او د مالیې وزارت د همکارانو ترمنځ غون...

ډېر معلومات

د جنیوا کنفرانس د ژمنو رهبرۍ بورډ غونډه وشوه

د جنیوا کنفرانس د ژمنو رهبرۍ بورډ غونډه د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی ریاست د اړیکو مرستیال احمدالله نوید په حضور او د چارو ادارې ستر سلاکار عبدالسبحان رووف، د جمهوري ریاست د عالي شوراګانو د چارو انسجام رئیس،...

ډېر معلومات

د جینوا کنفرانس د ژمنو پلي کولو کې د دولت او نړیوا...

د جینوا کنفرانس د ژمنو د پلي کیدو لپاره د دولت او نړیوالو بنسټونو د ګډې کمیټې شپږمه غونډه د دولت له لوري د چارو ادارې لوی ریاست او مالیې وزارت استازو او د نړيوالې ټولنې په استازيتوب د نړیوال بانک، یوناما او اروپ...

ډېر معلومات

د جینوا د ژمنو د تحقق لپاره د دولت او نړیوالو بنسټ...

د جینوا کنفرانس د ژمنو د عملي کولو لپاره د دولت او نړیوالو بنسټونو مشترکې کمېټې پنځه غونډه د جمهوري ریاست د چارو ادارې ستر سلاکار عبدالسبحان رووف، د جمهوري ریاست د چارو ادارې د عالي شوراګانو د چارو د انسجام او د...

ډېر معلومات

ورستی پرمختګونه