مسکر ماده لر و مست قیلووچی ماده لرگه قرشی یوقاری کمیسیونی

مسکر ماده لر و مست قیلووچی ماده لرگه قرشی یوقاری کمیسیونی

مسکر ماده لر و مست قیلووچی ماده لرگه قرشی یوقاری کمیسیونی

کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات به تاًسی از فرمان شماره( 17)مؤرخ 17/2/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد گردیده است، مسئولیت دارالانشاء این شورا را ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری بر عهده دارد.

مسکر ماده لر و مست قیلووچی ماده لرگه قرشی یوقاری کمیسیونی جمهور رییس لیگ عالی مقامی نینگ سان (17) فرمانی گه اساس 17/2/1399 تاریخیده  ایجاد ایتیلدی ، مذکور کمیسیون نینگ دارالانشا مسوولیت لری جمهور رییس لیک نینگ ایشلری بوییچه عمومی اداره سیگه تیگیشلی بوله دی.

عالی کمیسیون نینگ صلاحیت لری و وظیفه لری

اوشبو کمیسیون قوییده گی ایشلرنی بجریب کیله دی

  • مست قیلووچی ماده لر و مخدر ماده لرنی کنترل قیلیش اوچون ملی استراتیژی نینگ تصدیق و نظارت قیلیب عملگه آچریش
  • مست قیلووچی و مخدر ماده لریگه تیگیشلی پالیسی و طرزالعمل لرینی تصویب قیلیب و اونینگ علمگه آچیشی دن نظارت قیلیش
  • تیگیشلی اداره لر و وزیرلیگ لر اورتسیده همکارلیک و بیرلشتیریش یرتیش و اوشبو توغریده قرار قبول قیلیش
  • مخدر ماده لرگه اعتیاد بولگن کسل لرگه ساغلام فرصت لرینی یرتیش و مست قیلووچی ماده لر و مخدر ماده لرنی کم قیلیش اوچون لازم قرار لرنی الیش
  • مخدر ماده لرگه تیگیشلی ناقونی یکیچلیگ لرنی یکیش دن آلدینی آلیش و اوشبو توغریده لازم قرار قبول قیلیش
  1. ضرورت بولگن پیتده اوشبو قانون نینگ حکم لری یخشی راغ عملگه آچیش اوچون تخنیکی کمیته لرنی ایجاد قیلیش
  2. معمالرنی کوریب چیقیش و مخد ماده لر قیینچلیگی بیلن کوره شیش و اوشبو توغریده قرار قبول آلیب گزارش لرنی قولاغ سالیش
  3. اوشبو قانون نینگ حکم لریگه اوزگریش کلیش پیشنهاد لرینی قیلیش
  4. مخدر ماده لر گه تیگیشلی اوسیم لیک لرنی طبیب لیک ، صنعت و علمی تحقیق لر اوچون ایکیشی توغرسیده قرار لر آلیش
  5. پولیس، څارنوالیکلر وتیگشلی محکمه لرنی نی بجرگن ایشلرینی مست قیلووچی و مخدر ماده لر توغرسیده کوریب چیقیش