اعلان داوطلبی

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه را از ویب‌سایت ریاست عمومی اداره امور بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق اصول و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ آفر گشایی به ریاست تدارکات ملی ارایه نمایند.

عنوان پروژه: ساختمان سرک 45 متره به طرف جنوب چهار راهی ملالی الی سرک حلقوی به طول (1325) متر
شماره داوطلبی: NPD/KM/NCB/1402/W-12
ضمانت بانکی: 1,800,000 (یک میلیون و هشت صد هزار افغانی)
جلسه قبل از داوطلبی: ساعت 10:00 ق.ظـ ، 29 اسد 1402
جلسه آفرگشایی: ساعت 10:00 ق.ظ، 11 سنبله 1402
ایمیل آدرس: planningnpa@gmail.com
شماره تماس: 0202143274
آدرس: ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، پشتونستان وات، کابل – افغانستان
نوت: آفرهای ناوقت و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.