د افغانستان اسلامي‌امارت رسمي‌لوگو (PNG) فارمټ (د اداري‌ مراسلاتو لپاره)

د افغانستان اسلامي‌امارت رسمي‌لوگو (PNG) فارمټ (د اداري‌ مراسلاتو لپاره)


پي ډي اف ډاونلوډ :