د افغان پُسټ دولتي شرکت له پنځو ادارو سره د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړ