د چارو ادارې د لوی رئیس په ګډون د کندهار ولایت د سکتوري رئیسانو غونډه وشوه