د چارو ادارې لوی رئيس د خبریالانو ملي ورځ په مناسبت له یو شمېر خبریالانو سره ولید