د مدني اعتراضونو د قانون په اړه د عامه پوهاوي په موخه له یو شمېر ګذر وکیلانو، ميرمنو او ځوانانو سره غونډه وشوه