د چارو ادارې لوی رئیس د ولایتي شوراګانو له رهبرۍ سره د سیمه ییزې حکومتولۍ څارنه او د فساد پر ضد مبارزه بحث کړه