د عامې روغتیا او لوړو زده کړو وزارتونه موظف شول، چې د خادم الحرمین الشریفین د فرهنګي مرکز په عوض د تخصصي روغتون جوړولو طرحه ترتیب کړي