د کلکانو ولسوالۍ استازي؛ اسلامي امارت مو خپل نظام دی او ملاتړ يې کوو