د کابل-لوګر دویم سړک د استملاک ستونزو حل په موخه غونډه وشوه