د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی ریاست اطلاعاتو ته د لاسرسي کمېټې ناسته وشوه