برقرار رواجلنیش (SDGs) هدف لریدن آگاهلنتیریش اوچون بیر کونلیک سیمناری اوتکزیلدی

برقرار رواجلنیش (SDGs) هدف لریدن آگاهلنتیریش اوچون بیر کونلیک سیمناری اوتکزیلدی


برقرار روجلنیش (SDGs) هدف لرینی امور اداره سی نینگ بیر قطار ایشلاووچیلریگه آگاه لنتیریش اوچون ا.ا.ج.رییسلیگی ایشلری بوییچه عمومی اداره ریاستی نینگ دولت ایشلرینی منسجملشتیریش بوییچه اورین باسری داکتر عبدالکریم توتاخیل حضوریده و اقتصاد وزیرلیگی نینگ مسلکی سرپرست معینی محمد نبی سروش اشتراکی بیلن بیر کونلیک سیمنیار اوتکزیلدی.
بیرینچی دن، امور اداره سی نینگ دولت ایشلرینی منسجم لشتیریش بوییچه اورین باسری داکتر عبدالکریم توتاخیل برقرارلیک رواجلنیش (SDGs) هدف لری افغانستان ده مهم بولگنی حقیده صحبت قیلیب، تورلی بولیم لر سکتورلرگه برابرلیک بیلن روجلنیشی مهم و حیاتی دیب عنوان قیلدی.
باشقه تماندن، اقتصاد وزیرلیگی نینگ مسلکی معینی برقرارلیک روجلنیشی (SDGs) هدفلری توغریسیده پریزنتیشن تقدیم قیلیب و اشتراک قیلگن کیشی لر تامانیدن موضوع لرگه حقیده بحث و صحبت لر بولیب اوتدی.
برقرارلیک رواجلنیش هدف لری (SDGs) خلق ارا بیر بیر برنامه بولیب 193مملکت اونینگ اعضالری بولیب افغانستان هم اعضالریدن بیری دیر.