چیگره لر و اوروغ لر وزارتی

افغانستان دی اینگ کلیدی وزارت لریدن سنله ب ملی بیرلیک یخشی اورین تاپیش اوچون، ملی حاکمیت، یورت نی سیاسی حدودی یخشی سقلنیشی، دیورند چیگره و تیوره گیده یشه یدیگن اهالینی اجتماعی، اقتصادی و کلتوری بولیم لرینی یوقاری ایلتیش اوچون اونملی ایش لر بجریب کیله دی.

بو وزارت گه محلی و مرکزی اداره لر بار بولگنی اوچون بوتون سیاسی وضعیت و احوال گه بنیادی و اورته لیک رولینی اوینیب عنعنوی، فرهنگی، اجتماعی، سنتی، دینی و سیاسی و دیورند فرضی خطی و چیگره خط لری مستحکم لنیشی اوچون دیورند خط نی و او تمانیگه بار ایل لر بیلن رابطه لر قوریب و دیورند فرضی خطی و چیگره لرنی یخشی سقلش بو وزارت نی اینگ اونملی ایش لریدن، ینه هم مرکزی و ایکینچی واحد لر اورته سیگه بیرلیک ییره تیب؛ مقصدگه یتیشیش یول لرینی ایزله یدی.